עורך דין תאונות - COMPENSATION

תשלום תכוף במקרה של תאונת אופנוע

באופן כללי, כל אדם שנפגע בתאונת דרכים, זכאי לקבל פיצויים, זאת נועד להבטיח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. בחוק זה, מעוגן התשלום התכוף. מאמר זה יעסוק בתשלום תכוף במקרה של תאונת אופנוע.

תוכן עניינים

מהו תשלום תכוף?

תשלום תכוף הוא תשלום סכום כסף מסוים לתובע (כלומר, לנפגע בתאונת האופנוע, או בכל תאונת דרכים אחרת), עוד בטרם מתקבלת הכרעה סופית בתביעה שהגיש.

יש להבהיר, שלא כל נפגע בתאונת אופנוע מקבל תשלום תכוף. רק אדם שנפגע בתאונת האופנוע באופן קשה, קרי אדם שהפגיעה בתאונת האופנוע גורמת לו להיעדר תקופה ממושכת ממקום העבודה שלו או לשנות באופן משמעותי את שגרת חייו היומיומית למשך זמן לא מבוטל, זכאי לקבל תשלום תכוף.

זאת, עקב העובדה שתשלום תכוף נועד למנוע את האפשרות שרמת החיים של הנפגע לא תיפגע יתר על המידה עקב תאונת האופנוע. יש להדגיש, שכשמתקבלת הכרעה סופית בתביעת הנפגע ונפסק סכום הפיצוי שיקבל, סכום התשלום התכוף מנוכה מסכום הפיצוי.

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  כיצד ניתן לקבל תשלום תכוף במקרה של תאונת אופנוע?

  כדי לקבל תשלום תכוף במקרה של תאונת אופנוע, על הנפגע לפנות לחברת הביטוח שביטחה את האופנוע שלו בביטוח חובה. החברה חייבת לשלם לו את התשלום התכוף תוך 60 ימים, לכל המאוחר, מהיום בו פנה אליה הנפגע וביקש תשלום תכוף.

  אם חברת הביטוח לא עושה כן בתוך 60 ימים, הנפגע יכול, יחד עם עורך דין תאונת אופנוע, לדרוש תשלום דחוף מבית המשפט, שמקיים את הדיון בנושא תוך זמן קצר, שכן כל עיכוב מרוקן מתוכן את מהות התשלום התכוף.

  לרוב אין צורך ביותר מדיון אחד בנושא התשלום התכוף, וכן לרוב קובע בית המשפט שחברת הביטוח אכן צריכה לשלם לנפגע תשלום תכוף. אם עם קבלת ההכרעת הסופית בתביעת הנפגע, קרי כשבית המשפט קובע מה גובה הפיצוי שהנפגע יקבל – נקבע שכלל לא מדובר בתאונת דרכים כלשהי ו/או שלא הייתה פוליסת ביטוח חובה בתוקף – יכולה חברת הביטוח לדרוש בחזרה מהנפגע את התשלום התכוף במלואו.

  גובה התשלום התכוף

  גובה התשלום התכוף נקבע לפי שלושה גורמים עיקריים:

  • הפסדי ההשתכרות של הנפגע
  • ההכנסה הממוצעת של הנפגע בחודשים שקדמו לתאונת האופנוע
  • הוצאות הנפגע לאחר תאונת האופנוע וכתוצאה ממנה.

  בנוסף, כדי שכל נפגע בתאונת אופנוע אכן יקבל תשלום תכוף בגובה המגיע לו, וכן יקבלו מהר, חשוב שיהיו בידו:

  • עותק פוליסת ביטוח החובה של האופנוע
  • אישור מהמשטרה על כך שהייתה תאונה
  • צילום של רישיון הנהיגה משני צדדיו
  • אם הנפגע עדיין מאושפז בבית חולים – דו"ח ביניים מהרופא על מצבו הרפואי, אם השתחרר – תעודת שחרור מבית החולים
  • שישה תלושי משכורת אחרונים, מלפני מועד התאונה
  • כל המסמכים הקשורים להוצאותיו של הנפגע ושל משפחתו עקב התאונה (הוצאות בגין נסיעות לטיפולים רפואיים, הוצאות בגין תרופות וכדומה)

  תשלום תכוף הוא סכום כסף המועבר לתובע, עוד לפני שמתקבלת הכרעה סופית בתביעה שהגישכמו כן, אם בתקופה שלאחר התאונה, מועסק/ת אצל הנפגע מטפל/ת או עוזר/ת, חשוב שהנפגע ידווח על כך למוסד לביטוח לאומי.

  לסיכום, תשלום תכוף הוא סכום כסף המועבר לתובע (קרי, לנפגע בתאונת הדרכים, לרבות תאונת אופנוע), עוד לפני שמתקבלת הכרעה סופית בתביעה שהגיש.

  התשלום התכוף נועד למנוע את האפשרות שרמת החיים של הנפגע לא תיפגע יתר על המידה עקב התאונה, והוא מוענק רק לאדם שהפגיעה בתאונה גורמת לו להיעדר זמן רב ממקום העבודה שלו או לשנות באופן משמעותי ולמשך זמן את שגרת חייו היומיומית.

  כדי לקבל את התשלום התכוף, הנפגע צריך לפנות לחברת הביטוח שביטחה את האופנוע שלו בביטוח חובה, ועליה לשלם לו את התשלום התכוף תוך לכל היותר 60 ימים מהיום בו דרש זאת ממנה. אם היא לא עושה כן, הנפגע ועורך דינו יכולים לדרוש זאת מבית המשפט.

  גובה התשלום נקבע לפי הפסדי ההשתכרות של הנפגע, הכנסתו הממוצעת בחודשים שקדמו לתאונת האופנוע, והוצאותיו לאחר התאונה וכתוצאה מנה. כמו כן, כדי שהנפגע אכן יקבל תשלום תכוף בגובה המגיע לו, ואף מהר, חשוב שיהיו בידו מסמכים שונים, בין היתר – אישור מהמשטרה על כך שהייתה תאונה, דו"ח ביניים מהרופא על מצבו הרפואי/תעודת שחרור מבית החולים, וכן כל המסמכים הקשורים להוצאותיו של הנפגע ושל משפחתו עקב התאונה.

  *המופיע באתר Compensation אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין בו המלצה או חוות דעת. העושה שימוש בתוכן או המסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

  * יש לכם הצעות לעדכון/תיקון התוכן? אנא כתבו לנו כאן

  לייעוץ ראשוני חייג 077-8041969 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף
   הצעה לשינוי/תיקון תוכן באתר

   מצאתם טעות, שגיאה, אי דיוקים בתוכן?

   חסר לכם מידע נוסף שנכון לדעתכם להוסיף?

    קבלו מראש את תודתנו והערכתנו הכנה!