עורך דין תאונות - COMPENSATION

כיצד הביטוח הלאומי מסייע לנפגעי תאונות עבודה?

מבוטחים שנפגעו בעבודה זכאים לפיצוי על אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה במשך שלושה חודשים.

כיצד הביטוח הלאומי מסייע לנפגעי תאונות עבודה?

תוכן עניינים

מה עולה כדי פגיעה בעבודה?

פגיעה בעבודה שמזכה בגמלאות נפגעי עבודה היא –

 • תאונה שהתרחשה תוך כדי ועקב עבודתו של הנפגע.
 • מחלת מקצוע – מחלה המצוינת ברשימת המחלות בתקנות בה המבקש לקה בעקבות עבודתו.
 • תאונה שקרתה בדרך ממקום מגורי הנפגע לעבודתו או ההפך.
 • תאונה שקרתה בשעת עבודתו של הנפגע במקום העבודה בזמן שפעל להצלת גוף , רכוש או למניעת נזק לגוף או לרכוש ובלבד שלנפגע לא היה חלק בגרימת הפגיעה.
 • למבוטח שכיר – במקום שהוא או חבריו לעבודה סועדים בשעת הפסקה ולא למעלה מ- 3 שעות.
 • למבוטח שכיר, חבר ועד העובדים של מקום עבודתו וחבר ועד מושב עובדים – שנפגעו בעת מילוי תפקידם או היו בדרכם למלא את התפקיד.
 • תקיפה תוך כדי עבודה, כולל תקיפה מינית, תיחשב כפגיעה בעבודה, ככל שגורמת לנזק גופני או נפשי ומצריכה טיפול רפואי.
 • תאונה שאירעה למבוטח בדרכו לא תיחשב לתאונת עבודה, ככל שהמבוטח הפסיק דרכו בהפסקה של ממש או סטה סטייה של ממש, שלא לשם מילוי חובותיו כלפי מעסיקו והמבוטח העצמאי שלא לשם עיסוקו במשלח ידו. אלא אם הפסיק דרכו או סטה ממנה כדי להתפלל תפילת בוקר או ללוות את ילדו אל גן הילדים.

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  מי מבוטח בביטוח נפגעי עבודה?

  • שכיר
  • עצמאי, בתנאי שרשום בביטוח לאומי.
  • אדם שנמצא בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי.
  • מי נבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה.
  • מי שמתאמן לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום.
  • מי ששכרו נקבע על פי החוק, כגון חבר כנסת.

  מה עם תושב ישראל שעובד בחו"ל?

  שכיר תושב ישראל שעובד בחו"ל, יהיה זכאי לפיצויים במסגרת ביטוח נפגעי עבודה, ככל שמעסיקו תושב ישראל, וחוזה העבודה ביניהם נקשר בישראל. ככל שחוזה העבודה לא נקשר בישראל, העובד מבוטח רק אם במקום העבודה בחו"ל אין חובת ביטוח מפני פגיעה בעבודה.

  עובד השוהה בחו"ל יותר מ-5 שנים רצופות, על מעסיקו לפנות אל מנהל אגף נפגעי עבודה בביטוח לאומי במטרה להאריך ביטוחו.

  עצמאי תושב ישראל, שנפגע בעבודה בחו"ל, זכאי בתנאים מסוימים לגמלאות נפגעי עבודה.

  מה הטיפול הרפואי שמעניק ביטוח לאומי לנפגע תאונת עבודה?

  אדם שהוכר כנפגע על ידי ביטוח לאומי זכאי לטיפול רפואי כל זמן שיידרש לו.

  הטיפול כולל – אשפוז, תרופות, בדיקות רפואיות, צילומים, ניתוחים מכשירים אורתופדיים וכל אביזר רפואי שדרוש.

  מהם הקריטריונים לדמי פגיעה?

  • הנפגע מבוטח בביטוח נפגעי עבודה.
  • הנפגע נפגע בתאונת עבודה
  • הנפגע המציא לביטוח לאומי תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה, בה האבחנה הרפואית והתקופה שבה לא מסוגל לעבוד מצוינות, בצירוף לטופס התביעה.
  • הנפגע לא עבד כתוצאה מהפגיעה.

  מי לא זכאי לדמי פגיעה ?

  • מבוטח שעבד בתקופת אי כשירותו.
  • מבוטח שנפגע בזמן שהיה בשיקום מקצועי או בהכשרה מקצועית ולא נגרע מהכנסתו מעבודה עקב הפגיעה.
  • אסיר, עציר או חוסה במעון על פי חוק הנוער.
  • עובד זר ששוהה בארץ שלא כחוק.

  אדם שהוכר כנפגע על ידי ביטוח לאומי זכאי לטיפול רפואי כל זמן שיידרש לו

  מה על נפגע לעשות אם נשארה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה?

  • להגיש תביעה לנכות מעבודה ולצרף מסמכים רפואיים עדכניים.
  • לאחר הגשת התביעה הנפגע יזומן לוועדה רפואית שתקבע את דרגת הנכות שלו עקב הפגיעה.
  • במהלך הוועדה, לעיתים הנפגע יאלץ להשלים מסמכים נוספים. לוועדה מומלץ להיכנס עם מלווה שהוא עורך דין הרשאי להנחות ולייצג את המבוטח בפני הוועדה ואף לדבר בשמו במידת הצורך.
  • לאחר קבלת תשובת הוועדה, ניתן להגיש עליה ערעור במידת הצורך.
  • ככל שהוועדה קיבלה בקשתו של הנפגע, יהיה זכאי למענק או קצבה ככל שאושרו עבורו אחוזי נכות מזכים.
  • ככל שמצבו של הנפגע החמיר או שהתגלה ליקוי רפואי חדש הנובע מהפגיעה שהוכרה, יוכל להגיש בקשה להחמרת מצבו לצורך הגדלת דרגת הנכות.

  בסיכומו של דבר, מקום העבודה הוא בדרך כלל המקום האחרון בו אנחנו חושבים שנפגע, עם זאת המציאות מראה כי דווקא התאונות הכי קשות עלולות להתרחש דווקא בו. ביטוח לאומי מסייע בכך לכן חשוב להכיר זכויותיך ולדאוג להגיש את התביעה בזמן.

  *המופיע באתר Compensation אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין בו המלצה או חוות דעת. העושה שימוש בתוכן או המסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-8041969 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף