עורך דין תאונות - COMPENSATION

התיישנות תביעת תאונת אופנוע

חוק ההתיישנות קובע כי "תביעה לקיום זכות כל שהיא נתונה להתיישנות". היינו, כל עבירה שנעברה ולא הוגשה תביעה לקיום זכות שנפגעה כתוצאה מביצוע העבירה, מתיישנת לאחר התקופה שנקבעה בחוק ולא ניתן עוד להגיש תביעה בגינה.

תקופת ההתיישנות אינה מבטלת את הזכות שנפגעה כתוצאה מהמעשה, אולם חוסמת את הדרך להגיש תביעה משפטית בגינה.

תוכן עניינים

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אינו מציין תקופת התיישנות מיוחדת לתביעות תאונות דרכים ועל כן התיישנות תביעת תאונת אופנוע, ככול תאונת דרכים אחרת, נכנסת לתוקפה לאחר 7 שנים, התקופה שנקבעה לכל התביעות שאינן עוסקות במקרקעין.

יחד עם זאת יש להבחין בין התיישנות תביעת תאונת אופנוע המוגשת עפ"י פקודת הנזיקין או לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים בגין נזקי גוף, המתיישנת לאחר 7 שנים, לבין תביעה המוגשת לחברת הביטוח עפ"י פוליסה של הנפגע, בהתאם לחוק חוזה ביטוח, המעמיד את תקופת ההתיישנות על 3 שנים בלבד.

אלו אירועים עוצרים התיישנות תביעת תאונת אופנוע?

ראשית חשוב להדגיש ולומר כי כאשר מדברים על מועד הגשת התביעה לצורך חישוב תקופת ההתיישנות, הכוונה היא להגשת תביעה לבית המשפט ולא תכתובת עם חברת הביטוח או כל גוף אחר. כל עוד התביעה לא הוגשה לבית המשפט, תקופת ההתיישנות ממשיכה ואינה נעצרת.

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  כאמור לעיל, תביעות נזיקין לפיצויים המוגשות לאחר תאונת אופנוע, מתיישנות לאחר 7 שנים ממועד קרות התאונה ולא ממועד התגבשותו הסופית של הנזק. לכלל זה יש מספר יוצאים מהכלל אשר בהתקיימם, תוארך תקופת ההתיישנות:

  1. כאשר התובע הוא קטין – אם מדובר בתאונת אופנוע שהנפגע היה קטין, הרי שמרוץ ההתיישנות לתביעתו מתחיל רק כאשר נהיה בגיר, כלומר בגיל 18. היינו, קטין שנפגע, תביעתו מתיישנת רק בהגיעו לגיל 25.

  2. אם הנזק שנגרם כתוצאה מתאונת האופנוע התגלה רק לאחר זמן, נניח שנתיים ממועד קרות התאונה, אזי התיישנות תביעת אופנוע תתרחש רק בחלוף 9 שנים ממועד התאונה (7+2). הסייג הוא שהתקופה המקסימלית לא תעלה על 10 שנים, כלומר גם אם הנזק התגלה לאחר 5 שנים, התביעה תתיישן בחלוף 10 שנים ממועד התאונה ולא בחלוף 12 שנה.

  3. אם הנפגע בתאונת האופנוע אינו במצב רפואי או נפשי המאפשר לו להגיש את תביעתו, כגון שהוא שרוי בחוסר הכרה, הרי שהתביעה תתיישן 7 שנים לאחר שהנפגע היה מסוגל להגיש את התביעה, ולא הגישה.

  4. לפי חוק ההתיישנות, "נעלמו מן התובע העובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו…תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלו". היינו אם הנפגע לא ידע, מסיבות מוצדקות, את העובדות המבססות את תביעתו, הרי שמרוץ ההתיישנות יחל מהיום שבו נודע לו עליהן".

  צד הטוען כי הוא פטור מתשלום בגין התיישנות, חייב להעלות טענה זו בהזדמנות הראשונה שבו הוא טוען או מגיש את טיעוניו. לא טען בראשונה, אינו רשאי עוד להזדקק לטענה זו.

  בתאונת אופנוע שהנפגע היה קטין, הרי שמרוץ ההתיישנות לתביעתו מתחיל רק כאשר נהיה בגיר, כלומר בגיל 18התיישנות תביעת תאונת אופנוע – מול חברת הביטוח של הנפגע

  סעיף 31 לחוק חוזה ביטוח קובע: "תקופת ההתיישנות של  תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח…"

  תקופת ההתיישנות בגין תביעה המוגשת לחברת הביטוח בקרות מקרה הביטוח, עומדת על 3 שנים. אדם שרכש פוליסה בגין נזקי גוף, נזקי רכוש או פוליסת ביטוח כלי רכב ותובע את חברת הביטוח שלו בגין מקרה הביטוח המכוסה ע"י הפוליסה, כפוף לתקופת התיישנות של 3 שנים.

  אדם התובע את צד ג' ולא את חברת הביטוח שלו, תעמוד תקופת ההתיישנות על 7 שנים שכן התביעה היא לפי פקודת הנזיקין.

  ומעשה שהיה ורוכב אופנוע הגיש תביעה בגין נכות שנגרמה לו כתוצאה מתאונה. התובע רכש פוליסה לכיסוי מקרי מוות ונכות עקב תאונה. לאחר שהוגשה התביעה טענה חברת הביטוח כי חלפו למעלה מ-3 שנים ממועד קרות התאונה ועל כן היא התיישנה. מנגד טען התובע כי רק לאחר 4 שנים מהתאונה, נקבעה לו נכות צמיתה. בית המשפט קבע כי דרישתה של חברת הביטוח מהתובע לספק לה במהלך התקופה, מסמכים שונים,  יצרה רושם אצל התובע כי חברת הביטוח לא תטען טענת התיישנות ועל כן טענתו התקבלה.

  התיישנות תביעת תאונת אופנוע – חידושי חקיקה

  הבדלי תקופות ההתיישנות והבלבול השורר בציבור באשר לזכויותיו הנובעות מתביעות שונות, גרמו לתביעות רבות להתיישן בלא פיצוי שכן התובע הנפגע, לא היה מודע להבדלי תקופות אלו והיה סבור כי זמנו בידו.

  הכנסת אישרה לאחרונה תיקון להצעת חוק חוזה ביטוח המאריך את תקופת ההתיישנות בהגשת תביעה עפ"י חוק חוזה ביטוח, ל-7 שנים. בדברי ההסבר נאמר כי אוכלוסיות מוחלשות אינן מודעות לזכויותיהן ומתקשות במיצוין בגין התקופה הקצרה של ההתיישנות. עוד נאמר כי אין כל סיבה לחלק בין תביעות המוגשות עפ"י פקודת הנזיקין וחוק הפיצויים, לבין תביעות המוגשות עפ"י חוק חוזה ביטוח.

  ובקצרה: תביעת התיישנות בגין תביעת תאונת אופנוע המוגשת עפ"י פקודת הנזיקין או עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים – מתיישנת לאחר 7 שנים. תביעה המוגשת לחברת הביטוח של הנפגע עפ"י חוק חוזה ביטוח – מתיישנת לאחר 3 שנים בלבד. לכן חשוב מאוד להיות מודעים להבדלי תקופות אלו הנגזרים ממהות התביעה ומהגוף הנתבע.

  *המופיע באתר Compensation אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין בו המלצה או חוות דעת. העושה שימוש בתוכן או המסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-8041969 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף