עורך דין תאונות - COMPENSATION

האם פיצויים בגין תאונת דרכים חייבים במס?

כל הכנסה חייבת במס. משמע כל הכנסה שיש לאדם ונכנסת לחשבון הבנק שלו חייבת במיסוי מסוים לפי מדרגות מס הכנסה, בהתאם להכנסתו של כל אדם ואדם.

האם פיצויים בגין תאונת דרכים חייבים במס?

ואולם, מה קורה במקרה של תאונת דרכים, חלילה, אם נפגעתי ולאחר תהליך של הגשת תביעה ו/או במסגרת הסדר פשרה מול חברת הביטוח קיבלתי סכום פיצויים כספיים? האם הם חייבים בתשלום מס? התשובה היא כן וזאת במידה ומדובר בפיצויים שמגיעים לאדם בגין נזק של אובדן הכנסה .

להלן נפרט אילו פיצויים חייבים במס ומדוע. האם מדובר במס רגיל או שמא יש הסדר מיוחד באשר לפיצויים כתוצאה מתאונת דרכים?

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  אילו פיצויים קיימים כתוצאה מתאונת דרכים

  בהתאם לחוק הפלת"ד זכאי אדם שנפגע בתאונת דרכים לפיצוי בגין נזקיו, בין אם הוא הנהג ברכב, נוסע או הולך רגל שנפגע מהרכב בתאונת הדרכים.

  כאשר קיימת בחוק אחריות מוחלטת, זאת אומרת שאין זה משנה מי אשם בתאונה וכל מי שנפגע כתוצאה מתאונת דרכים בהתאם לחוק הנ"ל יהיה זכאי לפיצויים בגין פגיעתו.

  אנו עוסקים בפיצויים בגין נזק גוף בלבד. כך שאם מדובר בנזק לרכוש/לרכב התביעה בנדון איננה מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אלא יש לתבוע בדרכים אחרות. אם כך אילו פיצויים ניתן לקבל במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ומהו המס שמוטל עליהם?

  הפיצויים שניתן יהיה לקבל במסגרת תביעה בגין נזק גוף כתוצאה מתאונת דרכים הם:

  • אובדן הכנסה כתוצאה ממוגבלות שנוצרה לאדם עקב פגיעתו בתאונה.
  • עזרת הזולת או צד ג' שניתנה לאדם ע"י בן משפחה או איש מקצוע בכסף כגון מנקה או עוזרת וכיו"ב לצורך סיוע בתפקודו היומיומי של אדם שנפגע בתאונה ואינו יכול לבצע מטלות שונות בסיסיות בעצמו.
   כאב וסבל שנגרמו לאדם כתוצאה מהתאונה.
  • הוצאות רפואיות על תרופות, טיפולים רפואיים ועזרים רפואיים נדרשים בגין נזקו של האדם כתוצאה מהתאונה.
  • הוצאות נסיעה אם בעקבות התאונה האדם שנפגע אינו יכול לנהוג וזקוק לסיוע בהתניידותו.
  • נזק גופני או נפשי כתוצאה מהפגיעה בתאונה , המוערך ע"י מומחה רפואי ובאם מדובר בתאונת דרכים שנגרמה כתאונת עבודה אזי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי תעריך את הנזק שנגרם ואם נותרה נכות צמיתה בגין הפגיעה אשר בהתאם למידרג ( מעל 20%  נכות צמיתה ) מזכה בקיצבה חודשית , פחות מכך ועד 9%  נכות צמיתה ייקבע מענק חד פעמי שישולם לנפגע ע"י המוסד לביטוח לאומי.

  מהו המס שמוטל על פיצויים בגין תאונת דרכים ?

  סעיף 4 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים קובע כדלהלן:

  "תרופה על נזק גוף

  4. (א) על זכותו של נפגע לפיצויי על נזק גוף יחולו הוראות סעיפים 19 עד 22, 76עד 83, 86 , 88 ו-89 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן- פקודת הנזיקין) , ואולם

  (1) בחישוב הפיצויים בשל אבדן השתכרות ואובדן כושר השתכרות לא תובא בחשבון הכנסה העולה על שילוש השכר הממוצע במשק (להלן- הכנסה מרבית); היה שיעור אבדן השתכרותו ואובדן כושר השתכרותו של הנפגע פחות ממאה אחוזים, תופחת גם ההכנסה המרבית שתובא בחשבון בחישוב הפיצויים , בשיעור שבו פחת ממאה אחוזים ; לענין פסקה זו , "השכר הממוצע במשק " – השכר הממוצע במשק לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או השכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשכ"ח-1698, כפי שהם ערב קביעת הפיצוי , הכל לפי הגבוה יותר;

  (2) היו הפיצויים האמורים פטורים ממס הכנסה יחושבו הפסדי הנפגע לענין פיצויים אלה לפי הכנסתו לאחר ניכוי מס הכנסה החל עליה בעת קביעתם. ובלבד שההפחתה בשל ניכוי המס כאמור לא תעלה על 25 אחוזים מן ההכנסה שלפיה יחושבו פיצויים אלה …."

  משמע, בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים, פיצויים שמקבל אדם כתוצאה מפגיעה בתאונת דרכים שבאים במקום הכנסה, חייבים בתשלום במס ואולם המגבלה הינה עד לגובה של 25%  מן ההכנסה לצורך חישוב מס הכנסה.

  לא משנה גובה הפיצויים שנתקבל. ויודגש כי ניתן לתבוע אבדן הכנסות עד לגובה שילוש השכר הממוצע במשק (כיום), מעבר לכך לא ניתן יהיה לתבוע במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים.

  פיצויים שמקבל אדם כתוצאה מפגיעה בתאונת דרכים שבאים במקום הכנסה, חייבים בתשלום במס

  לסיכום

  פיצויים בגין אבדן הכנסה כתוצאה מנזק גוף שנגרם לאדם בתאונת דרכים חייבים במס ואולם הם מוגבלים עד לגבה של 25% מן ההכנסה , כאמור . יתר הפיצויים פטורים יהיו פטורים ממס.

  בכל מקרה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום.

  *המופיע באתר Compensation אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין בו המלצה או חוות דעת. העושה שימוש בתוכן או המסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-8041969 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף