עורך דין תאונות - COMPENSATION

פסילה מנהלית לאחר תאונת אופנוע – מתי ואיך מבטלים?

פסילה מנהלית של רישיון נהיגה מתרחשת בדרך כלל לאחר תאונת דרכים ובכלל זה תאונת אופנוע, שבה היו נפגעים. לקצין משטרה נתונה הסמכות לפסול את רישיונו של הנהג לתקופות קצובות, לפי חומרת העבירה, ובכך להכניס את הנהג ל"תקופת צינון" שבמהלכה אסור לו לנהוג. הפסילה המנהלית לא נועדה להעניש את הנהג הפוגע, אלא להעריך את מידת מסוכנותו לציבור.

נהגים אשר מפרים את תנאי הפסילה ונתפסים נוהגים בזמן הפסילה, צפויים לעונשים כבדים.

תוכן עניינים

הייתי מעורב בתאונת אופנוע. לכמה זמן אני עלול להיות בפסילה מנהלית?

 1. פסילה מנהלית ל-30 יום – פסילה לאחר ביצוע עבירות תנועה קלות או חמורות אשר בעטיין לא נגרם נזק רכושי ולא היו נפגעים. למשל נהיגה בשכרות, עקיפה אסורה, הסעת נוסעים מעל למספר המותר ועוד.
 2. פסילה מנהלית ל-60 יום – פסילה לאחר תאונת אופנוע שבה היו מעורבים נפגעים, בין אם הנהג בעצמו, הולך רגל או נוסע, או נזק לרכוש
 3. פסילה מנהלית ל-90 יום פסילה לאחר תאונת אופנוע קטלנית שבה היו מעורבים הרוגים. במקרה זה לקצין המשטרה אין שיקול דעת והוא חייב לפסול את הנהג ל-90 יום.

פסילה מנהלית יכולה להתבצע רק בידי קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה, ורק לאחר ששוכנע כי סביר שיוגש כתב אישום נגד הנהג בגין העבירה והוא העלה את כל שיקוליו על הכתב.

נפסלתי בפסילה מנהלית לאחר תאונת אופנוע קלה. איך מבטלים?

קודם כול חשוב לדעת כי לקצין המשטרה שיקול דעת בהפעלת פסילה מנהלית המבוססת על שני קריטריונים:

 1. רמת מסוכנות הנהג – קצין המשטרה חייב להשתכנע כי המשך נהיגתו של הנהג, מסכנת את הציבור ולכן עליו לרדת מהכביש. דבר זה נסמך על עברו התעבורתי של הנהג ועל התנהגותו בקרות התאונה.
 2. ראיות לכאורה – קצין המשטרה חייב שיהיו בידיו ראיות לכאורה כי הנהג אכן עבר את העבירה המיוחסת לו שבגינה מתבקשת הפסילה. ללא ראיות לכאורה, בדיקת המסוכנות אינה רלוונטית. הבדיקה נעשית רק במקרה של ראיות לכאורה לאשמת הנהג בתאונה.

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  נהג המבקש לבטל את פסילתו המנהלית, מגיש לבית המשפט טופס "בקשה לביטול פסילה מנהלית לפי סעיף 48 לחוק התעבורה". בטופס זה מפרט הנהג, בדרך כלל באמצעות עורך דין תאונת אופנוע, את הסיבות לבקשתו לבטל את הפסילה. הטופס מלווה בתצהיר הנהג חתום בידי עורך דין תאונת אופנוע המייצג את המבקש. הנסיבות יכולות להיות מגוונות ונביא כמה מהן:

  1. הנהג אינו מסוכן לציבור ועברו התעבורתי מוכיח זאת – סיבה נפוצה מאוד לבקשת ביטול פסילה. עורך דין תאונת אופנוע מערער על קביעתו של קצין המשטרה בדבר מסוכנתו של הנהג ומביא כהוכחה את גיליונו הנקי מעבירות תנועה של הנהג.
  2. קצין המשטרה לא העלה את כל נימוקיו על הכתב – למשל אם הקצין לא רשם כלל את סיבת המסוכנות כגורם לפסילה, ניתן בהחלט לטעון כי זו הוכחה שהנהג אינו מסוכן, או שקצין המשטרה לא נתן לנהג לפרט את כל נימוקיו בעת השימוע.
  3. אין ראיות לכאורה לאשמת הנהג בתאונה – בבקשה זו מערער עורך דין תאונת אופנוע על עצם אשמתו של הנאשם בתאונה ועל קביעתו של קצין המשטרה כי ישנן ראיות לכאורה לאשמת הנהג בתאונה.
  4. נסיבות אישיות – הנסיבות האישיות אינן חלק משיקולי השופט בבואו לדון בבקשה, אולם נהוג לבקש הקלות הנסמכות על הנסיבות האישיות. למשל, כאשר נהג רוכב האופנוע מתפרנס ממנו ונטילת רישיונו, תפגע בפרנסתו.

  אם בית המשפט השתכנע כי נפל פגם בשיקולי קצין המשטרה, הוא רשאי לקצר, להאריך או לבטל לגמרי את הפסילה המנהלית.

  אם ביה”מ השתכנע כי נפל פגם בשיקולי קצין המשטרה, הוא רשאי לקצר, להאריך או לבטל את הפסילה המנהליתנפסלתי בפסילה מנהלית לאחר תאונת אופנוע קשה עם נפגעים. מתי ואיך מבטלים את הפסילה?

  גם לאחר תאונת אופנוע קשה, ישנם מצבים שבהם ניתן לבטל את הפסילה המנהלית.

  מעשה שארע ונהג היה מעורב בתאונת דרכים קשה עם נפגעים. קצין המשטרה שלל את רישיונו של הנהג ל-90 יום ובנימוקיו רשם:  "נהיגה בחוסר זהירות, מעורבות בתאונת דרכים בה נהרג אדם ובריחה מהמקום והפקרת פצוע."

  בבית המשפט טען עורך דינו של הנאשם כי ביום הפסילה המנהלית, לא היו בפני קצין המשטרה לראיות לכך שהנהג גרם באשמתו לתאונה הקטלנית, אלא רק למעורבותו בתאונה, כפי שאכן נרשם בדו"ח הקצין. וכיוון שלשון החוק היא:" בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם", הרי שמעורבות לבד אין בה כדי להצדיק את הפסילה, ואף לא בשל העבירה של הפקרת פצוע שלמרות חומרתה, אינה נמנית על הסיבות המצדיקות פסילה מנהלית. בית המשפט קיבל את טענותיו של עורך הדין וביטל את הפסילה.

  נמצאנו למדים כי גם בתאונת אופנוע קשה עם נפגעים, חשוב מאוד לשים לב לניסוח הנימוקים שבעטיים החליט קצין המשטרה על הפסילה. ייתכן שאין בנימוקים שרשם הצדקה משפטית לפסילה המנהלית.

  נסכם ונאמר כי נהג אופנוע שרישיונו נפסל פסילה מנהלית, טוב יעשה אם ייעזר בייעוץ משפטי של עורך דין תאונת אופנוע אשר יבחן את נימוקי הפסילה.

  גם במקרים קשים ייתכנו מצבים שהפסילה תתבטל עקב שיקול דעת מוטעה של קצין המשטרה או חריגה מסמכותו שמתבססת על שני נימוקים עיקריים: ראיות לכאורה לעבירה הקטלנית ומסוכנות הנהג. עורך דין טוב, ינסה לערער על כל אחד מהמרכיבים הללו ולהוכיח כי הקצין לא עמד בתנאים הקבועים בחוק לפסילה מנהלית. אכן אסור להתייאש גם במקרים קשים.

  *המופיע באתר Compensation אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין בו המלצה או חוות דעת. העושה שימוש בתוכן או המסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-8041969 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף