עורך דין תאונות - COMPENSATION

האם עצמאי זכאי לפיצוי בגין תאונת עבודה?

עובדים עצמאיים רבים שעברו תאונת עבודה לא מודעים לזכויותיהם ובשל כך לא מדווחים על פגיעות שקורות להם.

אז אם נפגעתם בעבודתכם ואתם לא בטוחים מה לעשות, המאמר הבא יקיף את המידע הכי חשוב על תביעת תאונת עבודה לעצמאי.

תוכן עניינים

מיהו עובד עצמאי?

אדם שעסק באותה תקופה של הפגיעה בעבודתו, עיסוק קבוע ורציף ועונה על אחד מהתנאים הבאים –

 • עסק במקצוע לפחות 20 שעות בשבוע.
 • הכנסתו החודשית לא פחתה מסכום השווה ל50% מהשכר הממוצע במשק.
 • עסק במקצוע לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית לא פחתה מהסכום הקבוע בחוק.

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  מהם התנאים בהם תאונת עבודה כעצמאי תוכר כאירוע המזכה בפיצויים?

  1. תאונה שאירעה בסביבת העבודה של העובד – עובד עצמאי שעובד במקום מסוים, ובעבודתו הוא נפצע בתאונה, יהיה זכאי לפיצויים והטבות שונות. התנאי הוא כי נפגע בסביבת עבודתו וכחלק מביצוע מלאכתו.

  *למידע נוסף ראו: https://bechar.co.il/

  1. תאונה שאירעה בדרך של העצמאי לעבודה או בחזרה ממנה – עצמאי יוכר כנפגע עבודה, ככל שהתאונה קרתה בדרכו למקום בו הוא עובד או בשובו ממקום זה.

  הפרשנות המתייחסת לעניין הדרך למקום העבודה מוגבלת, ככל שהעובד חרג ממסלולו הרגיל, הפגיעה לא תיחשב בהכרח כתאונת עבודה, סטיה מן המסלול הרגיל למטרת קניות לדוגמא, הופכת את תביעת העבודה לפחות רלוונטית.

  1. תאונה שאירעה בשעות העבודה מחוץ לסביבת העבודה – עבודתם של עצמאיים רבים מצריכה התניידות ממקום למקום ולא בהכרח במקום אחד קבוע. בעלי עסקים עצמאיים, לדוגמא חשמלאי או שיפוצניק, לרוב עוברים בין מתחמים שונים. ולכן, עצמאי מסוג זה, יוכר אף הוא כנפגע תאונת עבודה עצמאי.

  למה זכאי עובד עצמאי לאחר תאונת עבודה?

  כשתביעתו של הנפגע העצמאי מתקבלת, הוא יהיה זכאי לקצבת דמי פגיעה, קצבה המשולמת עבור הימים בהם הוא לא עבד בעקבות התאונה. זכאות לקצבת דמי פגיעה עומדת לזכות הנפגע עד 90 ימים מיום הפגיעה.

  בנוסף, הנפגע זכאי לטיפול רפואי חינם בכדי לסייע לו לעבור את הימים של אחרי הפגיעה.

  ככל שהנפגע שילם דמי ביטוח לאומי כחוק כעובד עצמאי, במקרה של תאונת עבודה, הוא יהיה רשאי להגיש תביעה לקבלת גמלת נכות או מענק נכות.

  האם עצמאי יוכר כנפגע עבודה בכל מקרה של תאונה או פציעה?

  עובד עצמאי שנפגע בתאונת עבודה, יידרש להוכיח שהפגיעה התרחשה בשעות עבודתו. הוכחה כזו יכולה להתבצע על ידי הצגת חשבונית, כהסכם העסקה מול לקוח וכדומה.

  ככל שהעצמאי לא יעמוד בטל ההוכחה המוטל עליו, הוא יהיה מנוע מקבלת פיצוי כספי.

  איך להתנהל בצורה נכונה לאחר תאונת עבודה כעצמאי?

  1. מיד לאחר קרות התאונה, יש לדווח לרופא משפחה או קופת החולים – דיווח זה הוא חשוב במיוחד, שכן בשלבים מאוחרים יותר, ביטוח לאומי וגופים שונים עלולים לבקש מסמכים רפואיים המעידים על מצבו הרפואי בעקבות התאונה.
  2. תיעוד הפגיעה – יש לתעד באופן מפורט את פרטי התאונה ולעמוד על המועד בו קרתה ואת אופן התרחשותה.

  ככל שהיו עדים בזירת התאונה, מומלץ לבקש פרטיהם.

  1. הגשת טופס תביעה למוסד לביטוח לאומי – יש להגיש את התביעה ללא דיחוי ובסמוך עד כמה שניתן למועד בו התאונה קרתה בפועל.

  הדבר קריטי משום שככל שהזמן עובר, כך הסיכויים של התביעה להידחות עולים.

  האם ניתן להגיש תביעת תאונת עבודה לעצמאי במקביל לתביעת קצבת נכות?

  לאחר תביעת דמי הפגיעה, רשאי העובד העצמאי לתבוע גם תביעה לנכות מעבודה.

  ככל שנקבעה דרגת נכות לעובד על ידי הוועדה הרפואית והוא מוכר כנכה עבודה הוא יהיה זכאי לקצבת נכות מעבודה שמשולמת כקצבה חודשית או מענק חד פעמי, תלוי בחומרת הפגיעה ואחוזי הנכות שנקבעו ולזכויות והטבות נוספות.

  במקרה וביטוח לאומי דוחה את טענת הפגיעה כתאונת עבודה ומסרב לשלם דמי פגיעה, ניתן לגשת לבית הדין לעבודה ולהגיש תביעה נגד ביטוח לאומי תוך שנה.

  על החלטת הוועדה הרפואית בדבר דרגת נכות, ניתן להגיש ערר לביטוח לאומי בתוך 60 ימים ממועד קבלת החלטתה. במקרה הצורך ניתן לערער גם על החלטת הוועדה הרפואית ולהגיש ערעור לבית הדין לעבודה.

  בסיכומו של דבר, תביעה למימוש זכויות רפואיות ופיצויים במקרי תאונות עבודה לעצמאיים, צריכה להיות מוגשת באופן מידי ומומלץ להיעזר בעו”ד תאונות עבודה שיוכל לסייע בהגשת התביעה באופן מקיף.

  *המופיע באתר Compensation אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין בו המלצה או חוות דעת. העושה שימוש בתוכן או המסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-8041969 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף