עורך דין תאונות - COMPENSATION

מה תפקידה של קרנית – הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

כל אדם שנגרם לו נזק גוף כתוצאה מתאונת דרכים (להלן: "נפגע"), זכאי, בעיקרון, לקבל פיצוי. בדרך כלל, הפיצוי משולם לנפגע על ידי חברת ביטוח. ואולם, לא בכל תאונות הדרכים הדבר אפשרי. כדי שלא ייווצר מצב שבו נפגע לא יקבל פיצוי אך ורק משום שחברת הביטוח לא יכולה לשלם לו אותו, הוקם, בשנת 1975, התאגיד "קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים".

תפקידו של תאגיד זה הוא להבטיח פיצוי לנפגע במקרים שבהם האחרון לא יכול לקבל פיצוי מחברת הביטוח. מאמר זה יסביר מהם מקרים אלה.

תוכן עניינים

זהות הפוגע אינה ידועה

ישנן תאונות דרכים שבהן נהג הרכב הפוגע בורח ממקום התאונה מבלי למסור את פרטיו האישיים, את פרטי רכבו ואת פרטי חברת הביטוח שלו, וכן מבלי להגיש עזרה לנפגע. בתאונות כאלה, המוכרות כתאונות "פגע וברח", יכול הנפגע לתבוע את הפיצוי המגיע לו מקרנית.

ואולם, חשוב להבהיר כי בטרם הפנייה לקרנית, על הנפגע לנסות ולאתר את הנהג הפוגע, בעזרתה של המשטרה ו/או בחקירה עצמית. כדי לקבל פיצוי מקרנית, על הנפגע לשכנע שעשה כמיטב יכולתו על מנת לאתר את הנהג הפוגע, אך לא הצליח לעשות כן. בנוסף, חשוב שהנפגע:

 • יצלם את זירת התאונה
 • יאסוף פרטים אישיים של עדים לתאונה
 • ירשום במדויק את נסיבות האירוע
 • יאסוף מסמכים רפואיים רלוונטיים לפגיעתו בתאונה
 • יתאר בפני משטרת ישראל את התרחשות ומקום התאונה באופן המדויק ביותר.

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  לרכב הפוגע אין ביטוח חובה/הביטוח שקיים לא מכסה את התאונה

  גם במקרים מסוימים שבהם זהות נהג הרכב הפוגע ידועה, הפיצוי משולם לנפגע על ידי קרנית. מדובר במקרים שבהם לרכב זה אין ביטוח חובה, או שהביטוח שקיים לא מכסה את התאונה, למשל:

  • השימוש ברכב נעשה בניגוד לתנאי הפוליסה (למשל כשבפוליסה מצוינים שמות אך שם הנהג הפוגע אינו אחד מהם)
  • פרמיית הביטוח לא שולמה
  • לנהג הרכב הפוגע מעולם לא היה רישיון נהיגה או שרישיונו נשלל
  • הרכב הפוגע הוא רכב גנוב.

  כאמור, במקרים כאלה, הפיצוי משולם לנפגע על ידי קרנית. ואולם, חשוב לציין שלאחר תשלום הפיצוי, רשאית קרנית לתבוע בהודעת צד ג' את נהג/בעל הרכב הפוגע ולדרוש את הסכום ששילמה לנפגע.

  נהיגה בהיתר

  מקרה נוסף שבו הפיצוי משולם לנפגע על ידי קרנית הוא כאשר הנפגע נהג ברכב שאינו שלו (אלא של מעסיקו, חברו או קרוב משפחתו), אך קיבל היתר לכך מבעלי הרכב או מהמחזיק בו, ולא ידע ולא היה סביר שיידע שהביטוח לא מכסה את שימושו ברכב, או שלרכב כלל אין ביטוח.

  מי שצריך להוכיח שהנפגע לא ידע ולא היה סביר שיידע על כך הוא הנפגע עצמו. התשובה לשאלה האם הנפגע היה צריך לדעת על היעדר הביטוח/על כך שהביטוח לא מכסה את שימוש הנפגע ברכב, תלויה בנסיבותיו של כל מקרה. נציין שעל פי הפסיקה, בדרך כלל, אין ציפייה מעובד שנוהג ברכב של מעסיקו לוודא שהרכב מבוטח בביטוח חובה, ולכן, לרוב, רשאי הנפגע לתבוע את קרנית.

  המבטח חדל פירעון

  בעיקרון, כשזהות נהג הפוגע ידועה, ולרכב יש מבוטח בביטוח חובה – חברת הביטוח היא זו שמפצה את הנפגע. ואולם, כאשר חברת הביטוח נמצאת בהליכי פירוק, ועקב מצבה הכלכלי והמשפטי אין ביכולתה לפצות את הנפגע, מקבל האחרון פיצויים מקרנית.

  כיצד יש להתנהל בתביעה נגד קרנית?

  בתביעה נגד קרנית, על הנפגע להתנהל באופן הדומה להתנהלות מול חברת ביטוח. הנפגע צריך להוכיח מה חומרת הפגיעה: כמה אחוזי נכות נגרמו לו כתוצאה מהתאונה, ומהם יתר הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מכך (הוצאות רפואיות, הפסדי שכר, נסיעות, עזרה מצד שלישי, כאב וסבל וכדומה).

  יש לציין שלעתים קרנית שולחת חוקרים פרטיים לנפגע, על מנת שיחקרו את תלונתו ואת נסיבות התאונה, זאת כדי לבחון את האפשרות שהנפגע מנסה לרמות אותה ולקבל פיצויים שכלל לא מגיעים לו.

  בתביעה נגד קרנית, על הנפגע להתנהל באופן הדומה להתנהלות מול חברת ביטוחמתי גם קרנית לא יכולה לפצות את הנפגע?

  חשוב להבהיר שישנם מקרים שבהם הנפגע לא זכאי לפיצוי כלל, לא מחברת הביטוח ולא מקרנית. מקרים אלה הם:

  • כשהנפגע גרם בכוונה לתאונת הדרכים
  • כשהנפגע השתמש ברכב על מנת לבצע פשע
  • כשהנפגע נהג ללא רישיון נהיגה תקף
  • כשהנפגע נהג ברכב ללא רשות או נסע ברכב וידע על היעדר הרשות של הנהג לנהוג
  • כשהנפגע נהג ברכב שאינו מבוטח בביטוח חובה, או שנהיגת הנפגע ברכב לא מבוטחת בביטוח חובה.

  לסיכום, תפקידה של קרנית הוא להבטיח פיצוי לנפגע בתאונת דרכים כאשר האחרון לא יכול לקבל פיצוי מחברת ביטוח. מדובר במקרים שבהם זהות הפוגע אינה ידועה/לרכב הפוגע אין ביטוח חובה או שהביטוח שקיים לא מכסה את התאונה/הנפגע נהג ברכב שאינו שלו בהיתר מבעליו או מהמחזיק בו ולא ידע שהביטוח לא מכסה את שימושו ברכב או שלרכב כלל אין ביטוח/המבטח חדל פירעון.

  כדי להגביר את הסיכוי לקבל פיצוי, ובפרט פיצוי מקסימלי מקרנית, על הנפגע להוכיח מה חומרת הפגיעה. קרי, בין היתר, כמה אחוזי נכות נגרמו לו ומהן ההוצאות שהוציא עקב הפגיעה.

  אם הנפגע גרם בכוונה לתאונת הדרכים, נהג ללא רישיון נהיגה תקף, נהג ברכב שלא מבוטח בביטוח חובה או שנהיגתו ברכב לא מבוטחת בביטוח חובה, השתמש ברכב על מנת לבצע פשע, נהג ברכב ללא רשות או נסע ברכב וידע שלנהג אין רשות לנהוג – הוא לא זכאי לפיצוי כלל, לא מחברת הביטוח ולא מקרנית.

  *המופיע באתר Compensation אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין בו המלצה או חוות דעת. העושה שימוש בתוכן או המסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-8041969 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף