עורך דין תאונות - COMPENSATION

כיצד נקבע סכום הפיצוי בתאונת דרכים שהיא תאונת אופנוע

אלפי ישראלים נפגעים בתאונות דרכים וביניהן תאונת אופנוע בכל שנה. כתוצאה מכך, הם זכאים לקבל פיצויים. מאמר זה יענה על השאלה כיצד נקבע סכום הפיצוי בתאונת דרכים, קרי, יציג את ראשי הנזק שמהם מורכב פיצוי זה.

תוכן עניינים

כאב וסבל בתאונות אופנוע

סכום הפיצוי נקבע, כשמו, על פי הכאב והסבל, הגופניים והנפשיים, של הנפגע. נכון לכתיבת שורות אלה, סכום הפיצוי המקסימלי שיכול לקבל נפגע בתאונת דרכים, הוא כ-180,000 ₪.
ראש נזק זה כולל מספר גורמים, ובהם:

 • שיעור נכותו של הנפגע: ככל ששיעור הנכות של הנפגע גבוה יותר – סכום הפיצוי גבוה יותר. שיעורי נכות נקבעים על ידי המוסד לביטוח לאומי. כמו כן, סכום הפיצוי גדל ככל שנכותו הרפואית של הנפגע פוגעת באופן משמעותי יותר ביכולתו לתפקד כפי שתפקד לפני התאונה.
 • גיל הנפגע: ככל שגילו של הנפגע צעיר יותר – סכום הפיצוי גבוה יותר, שכן הנפגע צפוי לחיות עם הסבל שנגרם לו כתוצאה מהפגיעה, זמן ארוך יותר. יש לציין שעל כל שנה שבה הנפגע בן יותר מ-30, מופחת 1% מהפיצוי.
 • משך האשפוז: ככל שהנפגע מאושפז, עקב התאונה, זמן ארוך יותר – סכום הפיצוי גבוה יותר, שכן סבלו נחשב למשמעותי יותר.

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  הפסדי שכר

  ישנם שני סוגי פיצויים בגין הפסדי שכר:

  • הפסד שכר לעבר: פיצוי בגין הפסד ההשתכרות שהנפגע ספג עקב היעדרותו מעבודתו, ממועד התאונה ועד למועד פסיקת בית המשפט (להלן: "מועד החישוב"). כדי לקבל פיצוי זה, על הנפגע להציג תלושי שכר אחרונים, טופסי 106 ואישור ממעסיקו על כך שנעדר (אם הוא שכיר), או לאסוף שומות מס הכנסה, חשבוניות, דוחות מע"מ חודשיים ודוחות מס שנתיים (אם הוא עצמאי).
  • הפסד כושר השתכרות: פיצוי בגין הפסד ההשתכרות שהנפגע צפוי לספוג, ממועד פסיקת בית המשפט ועד לגיל פרישתו. כדי לחשב סכום זה, יש להתחשב בבסיס שכרו של הנפגע, בנכותו התפקודית ובשיעור הגריעה מכושר השתכרותו, וכן בגילו של הנפגע.

  הוצאות

  ישנם ארבעה סוגי פיצויים בגין הוצאות:

  • הוצאות רפואיות לעבר: פיצוי בגין הוצאות עבור אשפוז, תרופות, רפואה משלימה, שכר רופאים פרטיים, טופסי התחייבות וכדומה, שהנפגע הוציא עקב התאונה, ממועדה ועד למועד החישוב. הנפגע צריך לאסוף ראיות באשר להוצאות אלה (לדוגמא: לשמור את כל החשבוניות והקבלות בגין אותן הוצאות), על מנת לקבל פיצוי זה.
  • הוצאות רפואיות לעתיד: פיצוי בגין הוצאות רפואיות שהנפגע צפוי, עקב התאונה, להוציא בעתיד, כמו ניתוחים, רפואה משלימה, מומחים רפואיים פרטיים, עזרים אורטופדיים וכדומה. סכום הפיצוי נקבע על פי הערכה שנעשית בהתאם למצבו הרפואי של הנפגע במועד החישוב.
  • הוצאות ניידות לעבר: פיצוי בגין הוצאות שאינן רפואיות שהנפגע הוציא עקב התאונה, מיום התרחשותה ועד למועד החישוב. הוצאות אלה כוללות הוצאות עבור נסיעות במוניות, באמבולנסים או בהסעות לנכים, עקב חוסר יכולתו של הנפגע להתנייד באופן עצמאי, וכן עקב צורך הנפגע להתנייד על מנת לקבל טיפול רפואי. גם על מנת לקבל פיצוי זה, צריך הנפגע לאסוף ראיות באשר להוצאות אלה (למשל, כאמור, לשמור את כל החשבוניות והקבלות בגין אותן הוצאות).
  • הוצאות ניידות לעתיד: פיצוי בגין הוצאות שאינן רפואיות שהנפגע צפוי להוציא עקב התאונה, עקב חוסר יכולתו להתנייד באופן עצמאי, וכן עקב צורך הנפגע להתנייד על מנת לקבל טיפול רפואי. סכום הפיצוי נקבע על פי הערכה שנעשית בהתאם למצבו הרפואי של הנפגע במועד החישוב.

  עזרת הזולת

  פיצוי בגין סיוע שהוענק לנפגע על ידי צדדים שלישיים (בני משפחה, עובדים סיעודיים, עוזרי בית וכדומה), בביצוע פעולות בסיסיות ויומיומיות כמו:

  • רחצה
  • לבישת בגדים ופשיטתם
  • בישול והאכלה
  • ניקיון הבית
  • קניות
  • תיקונים בבית
  • ניידות בתוך הבית.

  כדי לקבל פיצוי זה, על הנפגע לספק אסמכתאות לכך שהוענק לו סיוע משמעותי על ידי צדדים שלישיים. למשל, לשמור את תלושי השכר עבור השירות ששילם למטפל סיעודי, את המסמכים שחתם עליהם על מנת לקבל שירות זה (אם ישנם כאלה), וכן בכל מקרה לרשום באופן מסודר ומפורט מתי הוענק לו שירות על ידי צדדים שלישיים, וכן לצלם את תעודות הזהות שלהם.

  כדי לקבל פיצוי בגין סיוע, על הנפגע לספק אסמכתאות לכך שהוענק לו סיוע משמעותי על ידי צדדים שלישייםיש צורך לציין כי מקצועיותו של עורך הדין לתאונות אופנוע המייצג – גם לה משקל גדול בהצלחה של כל נפגע לקבל את כל המגיע לו?

  לסיכום, סכום הפיצוי בתאונת דרכים שהיא תאונת אופנוע נקבע בהתאם למספר ראשי נזק: כאב וסבל, הפסדי שכר, הוצאות ועזרת הזולת.

  לא כל ראשי הנזק זהים זה לזה. למשל, בשונה מיתר ראשי הנזק – כאב וסבל הוא ראש נזק שאינו ממוני, כלומר לא מדובר בהפסד או בהוצאה שערכם יכול להיקבע בכסף. בנוסף, ישנם פיצויים שניתנים עבור נזקים שעשויים להיגרם בעתיד, בהתאם למצבו של הנפגע במועד החישוב, ופיצויים שניתנים עבור נזקים שנגרמו בעבר – ממועד התאונה ועד למועד החישוב. יש להוכיח נזקים אלה באמצעות ראיות, למשל על ידי שמירת חשבוניות וקבלות בגין הוצאות.

  *המופיע באתר Compensation אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין בו המלצה או חוות דעת. העושה שימוש בתוכן או המסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-8041969 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף