עורך דין תאונות - COMPENSATION

מי אחראי לפצות חייל שנפגע בתאונת דרכים?

ככלל, חייל שנפגע בתאונת דרכים במהלך שירותו הצבאי, זכאי לפיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו. השאלה היא ממי ניתן לתבוע את הפיצויים?

מי אחראי לפצות חייל שנפגע בתאונת דרכים?

תוכן עניינים

מהי תאונת דרכים בצבא

קיים הבדל בין תאונה בה היה מעורב רכב צבאי ובין תאונה בה היה מעורב רכב אזרחי.

ברכב אזרחי לחייל קיימת זכות בחירה בין שתי אפשרויות –

 • הגשת תביעה כנגד חברת הביטוח בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונה.
 • הגשת תביעה כנגד משרד הביטחון בהתאם לחוק הנכים.

ברכב צבאי, לחייל קיימת עילת תביעה רק כנגד משרד הביטחון. על התאונה להיות במהלך שירותו הצבאי או בדרכו לבסיס או בחזרה ממנו.

ככל שהתאונה התרחשה בזמן שהחייל היה בחופשה מהצבא, יהיה ניתן לתבוע את משרד הביטחון רק אם החייל היה בדרכו מהבסיס לחופשה או ההפך.

באיזה מסלול כדאי לבחור?

שאלה זו תלויה בנסיבות התאונה ובזהות הנפגע. במקרים בהם הנפגע חשוף ליותר ממסלול אחד ועליו לבחור, חשוב להבין מה יתרונותיו וחסרונותיו של כל מסלול. המסלול הטוב ביותר, עשוי להשתנות מנפגע לנפגע, בהתאם לנסיבות התאונה ולנסיבות האישיות ולכן מומלץ לקבל יעוץ אישי ומקצועי מעורך דין לתאונות דרכים.

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  תביעה לפי חוק הנכים

  התביעה תוגש לאגף השיקום והזכויות הכספיות שמתקבלות נקבעות לפי דרגת הנכות.

  בנכות בין 9%-0% לא יהיה כל פיצוי כספי.

  בנכות בין 19% – 10% משולם מענק חד פעמי אחיד לכל הנפגעים.

  בנכות של 20% ומעלה משולם תגמול חודשי ומוענקות זכויות שונות התלויות בגובה הנכות ובמשתנים נוספים.

  אדם שתבע לפי חוק הנכים לא יכול לתבוע בנוסף את חברת הביטוח במסלול של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

  תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

  התביעה מוגשת כנגד חברת הביטוח שמבטחת את השימוש ברכב.

  הנפגע תובע את מבטחת הרכב בו היה בעת שנפגע, ואם נפגע כהולך רגל – את מבטחת הרכב שפגע בו. אין צורך להוכיח מי אחראי לתאונה. הפיצויים מחושבים לפי הנכות והפגיעה בהשתכרות. הפיצוי ניתן לרוב בתשלום חד פעמי.

  תביעה לפי חוק הביטוח הלאומי

  מסלול שרלוונטי רק לאנשי קבע, בנסיבות מסוימות. ניתן לקבל דמי פגיעה בגין ימי אי כושר ותגמולים לפי דרגת הנכות.

  בדרגות נכות של 9%-0% אין כל פיצוי כספי.

  בנכות של 19% – 10% משולם מענק חד פעמי.

  בנכות של 20% ומעלה משולם תגמול חודשי.

  מי שתבע לפי חוק הביטוח הלאומי יכול לתבוע בנוסף את חברת הביטוח.

  הסכומים שקיבל מהביטוח הלאומי יילקחו בחשבון ורק אם הנזק גבוה יותר, הוא יקבל תוספת.

  תביעה כנגד משרד הביטחון

  במקרים בהם, הנפגע הוכיח כי התאונה אירעה במהלך שירותו הצבאי וכי האדם שפגע בו אחראי לכך. חייל בשירות קבע שנפגע בתאונת דרכים, יוכל הוא להגיש תביעה במידה והחבלה שנגרמה לו תהיה מוכרת כחבלת שירות.

  כלומר, ככל שהפגיעה התרחשה כתוצאה מתאונת דרכים שלא במהלך פעילות מבצעית מסוימת, הפגיעה תוכר כזו שנגרמה בתאונת דרכים רגילה והחייל לא יהיה רשאי להגיש תביעה במשרד הביטחון אלא כנגד חברת הביטוח, המבטחת את הרכב הפוגע.

  סוגי פציעות בצבא וההתייחסות המשפטית אליהן

  בפציעות קלות (מכה או נקע) – ההתייחסות תסתיים בקבלת טיפול רפואי מתאים.

  בפציעות קשות – פציעות שעשויות להשפיע על בריאותו בעתיד, בדרך כלל הדבר יהווה עילה לתביעה כנגד משרד הביטחון.

  החשיבות בדו"ח פציעה כתנאי לפיצוי החייל

  מילוי של דו"ח פציעה מתאים מהווה אישור לכך שהחייל נפגע במהלך מילוי תפקידו הצבאי.

  ככלל, הדו"ח כולל פרטים מקיפים, ביניהם, מקום התרחשות הפגיעה, הנסיבות שהובילו לפגיעה, פרטים באשר לזמן ומקום התרחשות הפגיעה, אזור הפגיעה בגוף, מסמכים רפואיים רלוונטיים בנוגע לפגיעה, תיעוד של אנשים שנכחו במקום התאונה בזמן התרחשותה וכדומה.

  דו"ח הפגיעה נדרש להיות חתום על ידי מפקד היחידה והרופא שהעניק את הטיפול לחייל הנפגע. הדו"ח חשוב במיוחד בכדי להעריך את גובה הפיצוי המגיע לחייל הנפצע ואף מהווה מסמך משפטי.
  בסיכומו של דבר, הפיצוי שינתן לחייל שנפגע במהלך שירות צבאי, יהיה ביחס לאחוזי הנכות שיקבעו עבורו.

  חישוב גובה פיצויים במסגרת תביעתו של החייל יעשה בהתאם ליכולת השתכרותו לפני תאונת הדרכים שהתרחשה ובהתאם ליכולתו להשתכר בעתיד.

  חישוב גובה פיצויים במסגרת תביעתו של החייל יעשה בהתאם ליכולת השתכרותו לפני תאונת הדרכים

  *המופיע באתר Compensation אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין בו המלצה או חוות דעת. העושה שימוש בתוכן או המסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-8041969 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף