עורך דין תאונות - COMPENSATION

אירוע מוחי כתאונת עבודה (מדריך משפטי)

כשאדם עובר אירוע מוחי, הדבר עלול לגרום לקשיים תפקודיים העשויים להשפיע בצורה על החיים האישיים ועל החיים המקצועיים שלו. לכן, במידה ועברתם אירוע מוחי במקום עבודתכם או בזמן העבודה שלכם, חשוב לדעת את זכויותיכם ואת סיכוייכם להיות זכאים לקבל את גמלת הנכות לנפגעי עבודה מביטוח לאומי.

אירוע מוחי כתאונת עבודה (מדריך משפטי)

תוכן עניינים

מהו אירוע מוחי?

אירוע מוחי זוהי פגיעה המתרחשת במצבים בהם כלי דם במוח נקרע ומוביל לדימום או כאשר נוצרת חסימה של אספקת הדם אל המוח המובילים לכך שדם וחמצן לא מגיעים אל המוח. את הסימפטומים האופייניים להתרחשותו של אירוע מוחי ניתן לזהות על ידי התבוננות על אזורי הגוף שעליהם האזורים הפגומים במוח אמורים לשלוט ושתפקודם ניזוק כתוצאה מכך.

אירוע מוחי כגורם אפשרי לאובדן כושר עבודה

ככל שאדם סבל מאירוע מוחי וזכה לקבלת טיפול רפואי במועד המוקדם ביותר, כך סביר שהיכולת שלו להתאושש מהשבץ המוחי תגדל. יחד עם זאת, אדם שעובר אירוע כזה במקום עבודתו או בעקבות אירוע שהתרחש בעבודתו עלול למצוא את עצמו סובל מפגיעות רב מערכתיות עד כדי אובדן כושר עבודה חלקי או מלא.

באילו תנאים שבץ מוחי יכול להיות מוכר כתאונת עבודה המזכה בפיצויים?

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  בכדי שאירוע מוחי יוכר כתאונת עבודה, הנפגע יצטרך להוכיח כי האירוע המוחי אירע בזמן עבודתו או כתוצר שלה.

  יחד עם זאת, במקרים מסוימים, בהם עובד חווה אירוע מוחי לאחר סיום עבודתו יוכל להיחשב כתאונת עבודה, פעמים רבות, אירועי שבץ מתרחשים רק כעבור שעות אחרי תקרית מסוימת. לכן ייתכן שיתקיים קשר בין מקרה שקרה במקום העבודה ובין השבץ המוחי שעובד חווה לאחר יום העבודה.

  איך להוכיח הכרה בשבץ מוחי כתאונת עבודה?

  אירוע יוצא דופן – ראיות המצביעות כי אירע אירוע בעל מאפיינים יוצאי דופן במהלך עבודתו של הנפגע.

  בית המשפט הדן בתביעה ייבחן את אותו אירוע בצורה סובייקטיבית, כל מקרה לגופו, עם זאת נטל ההוכחה לדבר קיומו של קשר בין אירוע חריג או מאמץ חריג שנדרש מהעובד בעבודתו, מוטל על כתפי הנפגע שיצטרך להצביע על ראיות לאותו אירוע חריג.

  קשר סיבתי – הוכחת קיומו של קשר סיבתי רפואי בין האירוע המוחי שהעובד עבר לבין האירוע החריג שהתרחש במסגרת עבודתו, בסבירות של 50% לפחות.

  לטובת הוכחת קשר סיבתי זה, יש צורך להוכיח סמיכות בין מועד האירוע החריג בעבודה לבין המועד בו התרחש האירוע המוחי.

  תרומתו של אותו אירוע חריג – הוכחה כי היקף ההשפעה של האירוע החריג שהנפגע חווה במסגרת עבודתו, לא תפחת מן הסבירות לתרומה של גורמי סיכון בריאותיים נוספים. (כמו לחץ דם גבוה, היפרליפידמיה וכדומה) למצבו של הנפגע, ככל וקיימים.

  בסופו של יום, בשונה מתאונות עבודה שמתרחשות במהלך עבודתו של העובד, באירוע מוחי כתאונת עבודה הגורמים התורמים להתרחשות הפגיעה עשויים להיות סמויים מן העין. ההמלצה היא, לפנות לייעוץ משפטי מעורך דין תאונות עבודה שיוכל לסייע לכם במיצוי אופטימלי של זכויות העובד שלכם מול הגורמים השונים.

  באירוע מוחי כתאונת עבודה הגורמים התורמים להתרחשות הפגיעה עשויים להיות סמויים מן העין

  מהן זכויות עובד שאירוע מוחי בו לקה הוכר כתאונת עבודה?

  דמי פגיעה – תשלום מביטוח לאומי בעבור תקופת היעדרותו מהעבודה. דמי הפגיעה משולמים על שלושת חודשי ההיעדרות הראשונים בלבד. דמי הפגיעה שיקבל אדם יהיו בשיעור 75% משכרו הממוצע לפני האירוע, כפול מספר החודשים או חלקי החודשים בהם נעדר.

  מענק או קצבת נכות – לעובד זכות להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות.

  הנכות עקב אירוע מוחי, תיקבע על ידי וועדות רפואיות ובהתאם להגבלות השונות באיברים השונים ולהגבלות ההתנהגותיות והמנטליות של הלוקה באירוע מוחי.

  נכות זמנית – על הנפגע להגיש תביעה מתאימה ולהופיע בפני ועדה רפואית שתקבע את שיעור נכותו.

  נכות צמיתה -סיום תקופת הנכות הזמנית, נקבעת הנכות הצמיתה.

  נכות צמיתה בשיעור שבין 19% – 5% מזכה במענק חד פעמי, שהוא גבוה יותר ככל ששיעור הנכות גבוה יותר.

  מי שנכותו הצמיתה 20% ומעלה יזכה לקצבה חודשית, המחושבת בהתאם לשכרו ושיעור נכותו.

  קצבה חודשית זו יקבל האדם עד הגעתו לגיל המזכה אותו בקצבת זקנה.

  לסיכום, הקביעה כי אירוע מוחי ייחשב לתאונת עבודה נעשית על ידי ביטוח לאומי, במקרים בהם ביטוח לאומי דוחה תביעתכם, קיימת אפשרות ערעור לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 6 חודשים מיום קבלת ההחלטה.

  *המופיע באתר Compensation אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין בו המלצה או חוות דעת. העושה שימוש בתוכן או המסתמך עליו, עושה זאת באחריותו.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-8041969 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף